Spolek Slaveňáci  (původně občanské sdružení)

                           oficiálně zaregistrovaný právnický útvar

               jako alternativa k  působení Suchodolského obecního úřadu

                                       především v obci Slavný

 
 
vzniknul přrozeným propojením lidí blízkých osadě Dolar ze Slavenského podskalí, později  Dostálovu statku, pensionu Majka i kapele Slaveňáci, se společnou náklonností k vesničce Slavný a jejímu kouzelnému okolí. Tento spolek  nebyl ustaven s úmyslem řešení věcí vážných, ale k přirozenému pokračování roků plných zábavy  a přirozené obnovy plnohodnotného slavenského života, jak pro starousedlíky, tak i pro chalupáře. 
      Části zdejších trvale žijících spoluobčanů i těch odstěhovaných, ale pravidelně dojíždějících, připadalo souznění těchto kamarádů  jako příliš dominantní pro ovlivńování chodu obce. Rozhodli se svoje odlišné představy prosazovat s vyloučením vlivu Spolku Slaveńáků , za hlasité pomoci suchodolského Obecního úřadu. A tak se zákonitě dostavily i spory místního významu. První z nich se týkal názvu občanského sdružení Slaveňáci. Ten byl přirozeným volným pokračováním názvu kapely, ale mnohým se to zajídlao! Název Slaveňáci uvedla v život, při jedné družné debatě na toto téma, Maga Pekárková, jako člen skupiny. Požádal jsem ji proto, zda by\chom shodně mohli označovat i nově vzniklý spolek. 
      Dalším sporem se pak stala diskuze okolo pojetí vážnosti slavenské vlajky. Vlajku, na základě představ Slaveňáků o vzniku samostatné Republiky Slavný, navrhla a mustr taky  ušila Magda. S touto vlajkou jsme pak pojezdili, především s geizlarovým Zetorem 25A a dvojkolkou, řadu okolních akcí pozdního návratu. Na schůzi slavenského osadního výboru 22.6.2010  ale  padnul návrh na zoficielní a heraldické zpracování slavenské vlajky, prosazovaný především starostou Suchodola Vítkem a slavenským Jardou Stodolou Tento návrh byl po vyhrocené diskuzi 2/3 většinou přítomných občanů přijat a tak skončila recese okolo vlajky Republiky Slavný v Zemi České,  razítka shodného názvu, příprava Slavenské hymny i uvažované psaní neoficiální slavenské kroniky. 
      Třetí vzájemnou zkouškou Slaveňáků a  části občanů Slavného, shluklých kolem Obecního úřadu v Suchém Dole,  bylo pak pořádání oslav 450  let od založení obce. Výročí, na které  nikdo z okolí Obecního úřadu v Suchodole ani vedení Osadního výboru ze Slavného  nevzpoměl, připoměl na veřejné schůzi v suchodolském lokále Pepa Dostál. Najednou se všichni probudili a počali dělat různé chaotické kroky a to nikoli k důstojnému průběhu oslav, ale především svému zviditelnění !   Situace dospěla až ke schůzi slavenských občanů a starosty na Pensionu Majka. Zde byly dohodnuty podmínky oslav na dvou místech a sice u obecní hospody a v areálu pensionu. Shluk občanů sdružený okolo obecní (Hermanovy) hospody  změnill mnohé dohodnuté a vlastně způsobil chaos tohoto setkání .  Nad dělením obyvatel obcí do různých skupin  se není třeba nijak zvlášť pozastavovat a je jistě stálým průvodním jevem života  venkova ! Jen to členy Spolku Slaveňáci nějak překvapilo a zesmutnělo !  Celoživotní vize "jednotného Slavného", prosazovaná především Joskou Dostálem, tak vzala za své ! Doufejme, že ne travale!
 
 
A to je zároveň i konec jedné generace. Generace tak trochu rozhádané, ale generace, která svým veselým působením okolo Matěnovy chaty ( osady Dolar), později obecní hospody, položila základy plnohodnotného slavenského života a odsunula k zapomenutí vzpomínky na dobu, kdy na Slavném blikala tři houpající se světla veřejného osvětlení a při večerním pohledu z okna zela každá druhá chalupa prázdnotou.
 
Ano, přišly volby do Obesního zastupitelstva v Suchém Dole roku 2014, kdy ze Slavného uspěli 4 mladí myšlenkově nezaujatí kandidáti, z celkového počtu 9 volených zastupitelů !  Doufejme, že je to předzvěst veselejších slavenských časů a nikoli jen únava suchodolského voliče z mnohaletého stereotypního a zakonzervovaného stavu na Suchodolském obecním úřadě !
 
Přejme mladým, a tím i sobě, hodně vzájemného porozumění a dobrého sousedského soužití !
 
 
A dál jen s úsměvem:
Spolek Slaveňáci uspořádal mezi lety 2014 a volbami 2018 celou řadu kulturních akcí na Pensionu Majka, v Suchodole i třeba v polickém Kolárově divadle při příležitosti 50 let trvání osady Dolar. Společným průvodním jevem těchto setkání byl naprostý nezájem občanů Suchodola, ale bohužel i Slavného.
 
Spolek Slaveňáci zprovoznil  spojovací stezku od Dostálova statku až na odbočku směrem k Zelenému hájku pod názvem Wambeřická spojovací. Rodina Bornova tak umožňuje fungování stezky i po svých soukromých pozemcích s napojením na slepou Vambeřickou stezku.Místo uznání ze strany suchodolského obecního úřadu přichází spousta pomluv a podpora se vytrácí i u slavenských poslanců.
 
Domnívám se, že jedna z nejvytíženějších kapel na Policku, kapela Slaveňáci  rovněž hodně přispívá k povědomí celého okresu, že existuje někde na konci světa krásná vesnička s 50 obyvateli.
 
Spolek Slaveńáci nijak nepřispěl  k podstatnému zhoršení prostředí obce, tak jak se to děje u kritiků Spolku.
Myslím, že samotná existence Pensinu Majka přispěla ,několika tisícovým návštěvnickým davem, k povědomí lidí o Slavném a jeho nádherném okolí.
 
Snad jen společně pořádané oslavy výročí založení obce lze označit jako pozitivum zlepšujících se vztahů ve vesnici.
 
Na druhé straně zpackaná oprava rybníka, nedokončené opravy obecních cest a především zavřená slavenská hospoda vytváří hluboké rigoly ve vzájemných vztazích mez Spolkem Slaveňáci a Obecním úřadem v Suchém Dole, potažmo staronovými slavenskými poslanci, zvolenými v roce 2018.
 
Sepsal: Dostál Joska, předseda Spolku